Modele zniszczenia

Posted by in on February 25, 2019 0 comments

Interesującym mechanizmem zniszczenia jest mechanizm kołowy, pokazany na Rys. 6, przyjmowny przy analizie nośności Granicznej płyty obciążonej Siła skupiona w pobliżu krawĩzi. Dla płyty kwadratowej x = b/2 Zbędne graniczne jest Największe. Nośność płyty Spada wraz ze zmniejszaniem się spółdzielniach a/b. dla b = a/3 Osiąga Internet OK. 50% wielkości maksymalnej, un jednocześnie $x = 0,72 b $. Formuła (4) jest oszacowaniem cinéatycznym (OD Góry) obciążenia $p _ {pl} $ dla diffĂŠrents Linii załomów. Rodzina Linii załomów ma kształt Jak na Rys. 5, ALE punkty E i F mogą być położone na Linii OD Kraw, Zi płyty (AD i CB) flippant do $b/$2. Najlepsze oszacowanie uzyska się dla takiej wartości $x $ dla której (5) przyjmuje wartość minimalną, tzn. dla warunku stacjonarnego minimum Mechanizmy zniszczenia blachkonstrukcji mogą być modelowane eopatrzomymi w PKT 1,2 przypadkami podstawowymi, aminowicie liniami załomów “daszkowych” (Rys.

7A oraz kołowych (Rys. 8B) w funkcji zmiennej $x $ określającej położenie Linii załomów (Rys. 5). Rys. 4. odkształcenia i sily płytowe w Linii załomu Z równania PRAC (3) $W = L $, cinéatyczne mamyoszacownw (Lub gopne nośności płyty $ P_ {pl} $: mechaznimy zniszczenia blachy czołowej połączenia Belki dwutoeowej ze słupem pokazano na Rys. 11. Rys. 11 b i c présente mechanizm zniszczenia półki słupa, a Rys.

11d jeden z mechanizmów zniszczenia blachy czołowej Belki. Na Rys 11 e/i pokazano inne mechanizmy zniszczenia blachy czołowej. Po instalacji OD RAZU zauważymy zmianę w zachowaniu pojazdw przy kolizji. Rozpędzony samochd uderzający w Coś, im szybszy im mocniej uderzający w jakiś obiekt, odniesie mocniejsze uszkodzenia. Nadkole całkowicie odleci, un Blok silnika cofnie się prawie ne Kierowcy kabiny. Kiedy sprbujemy taranować pojazdy ciągnikiem siodłowym, osiągniemy podobne Efekty jakbyśmy prbowali pas rozjechać samochody czołgiem. Wielkość pojazdu także ma znaczenie. Dłusć $l _ {eff} $ lub Szerokość $b _ {eff} $ efektywna są zastępczymi wielkościami nie znajdujące interpretacji fizycznej.

Najczęściej są wyznaczane w badaniach eksperymentalnych lub numerycznych w zależności OD II projektowej i Następnie dopasowywane do prostych formuł analitycznych. Najważniejsze sytucje zostaną pokazane w kilkanaście punktach. Metodą Linii załomów wyznaczymy nośność płyty prostokątnej podpartej przegubowo i obciążonej powierzchniowo, stałym obciążeniem $p $. Płyta jest izotropowa i stałej dłude ci, Więc moment plastyczny $m _ {pi} $ Linii załomu jest taki Sam dla wszystkich załomów. Wykazuje się, że analizę mechanizmów plastycznych Można dokonać Jak dla activité sztywno-Plastycznego, à Znaczy dla takiego, w którym nie jest istotne Zachowanie sprężyste. Przyjmuje się, ze Kąty Obrotu $ varphi $ są Małe je pomija się geometryczne Efekty nieliniowe. dla $i = EF $: $ varphi_{EF} = dfrac {w_0} {b/2} + dfrac {w_o} {b/2} = dfrac{4w_0}{b} $, $W _ {EF} = m_p cdot l_ {EF} cdot varphi_{EF} = m_p (a-2x) dfrac{4w_0}{b} $. gdzie: $ dfrac{w_0}{3} $ jest przemieszczeniem pionowym obwodnicą geometrycznego płata (1), a $ dfrac{1}{2}b cdot x $ – polem powierzchni Tego płata. Powrt do SPISU treści: Mody do GTA 5-kompletna baza aktualnych modyfikacji Rys. 8 siatki załomów przy zniszczeniu blach stalowych. F-Linie załomów: a) Linie załomów niekołowe, b) załomy kołowe, c) belkowa analogia zniszczenia gdzie $ delta L $ jest wirtualną pracą Sił zewnętrznych, a $ delta W $ wirtualną pracą Sił wewnętrznych.

W analizie procesów inżynierskich nie Będziemy prowadzić analizy w czasie Wystarczy Nam posługiwanie się zásada PRAC wirtualnych (2).